عضو حقوقدان شوراي نگهبان: راه مقابله با جنگ نرم، توليد قدرت نرم است عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه راه علاج و مقابله با جنگ نرم، توليد قدرت نرم است، افزود: مسئله‌ ريشه‌اي كه مغفول واقع شده است، بحث فلسفه تعليم و تربيت به عنوان بنيادي‌ترين مسئله توليد قدرت نرم و جنگ نرم است، زيرا مخاطبان آن دانشگاه‌ها و حوزه‌ها هستند.

منبع : نگاه وسیع | راه مقابله با جنگ نرم، توليد قدرت نرم است
برچسب ها : قدرت ,توليد ,است، ,نرم، ,مقابله ,توليد قدرت ,نرم، توليد